• Ściana komórkowa grzybów zbudowana jest z chityny i glukanu;
  • Grzyby odżywiają się w sposób osmotroficzny, czyli przez pobieranie substancji znajdujących się w roztworze wodnym;
  • Organizmy cudzożywne – pasożyty względne lub bezwględne;
  • U grzybów plechą (ciałem wegetatywnym) jest najczęściej wielokomórkowa grzybnia. Zdarzają się jednak też grzyby, których plecha jest jednokomórkowa;
  • Rozmnażanie:

a)  bezpłciowe (wegetatywnie) – jest rozmnażanie niedoskonałe, bardzo powszechne u grzybów. Wyróżniamy tu następujące sposoby rozmnażania: fragmentacja, podział komórek na komórki siostrzane, pączkowanie oraz wytwarzanie zarodników.

b) płciowe (generatywne)  – to rozmnażanie doskonałe, w którym wyróżniamy 3 fazy procesu płciowego: plazmogamię (czyli połączenie się plazmy dwóch komórek odmiennej płci), kariogamię ( zlanie się jąder w jedno jądro diploidalne z podwójną liczbą chromosomów), mejozę ( podział jądra diploidalnego).

 

 

Królestwo: Grzyby – Fungi

Dodaj komentarz