Szkodnik z rodziny Tarcznikowatych – Diaspidae należącej do rzędu Hemiptera – Pluskwiaki

Zimują jaja pod obumarłą tarczką samicy. Wiosną larwy rozchodzą się po pędach, żerując na korze. Szybko nieruchomieją o przekształcają się w tarczki. Larwy przenoszone są przez wiatr. Szkodliwe są osobniki dorosłe oraz stadia larwalne.

Preferują jabłonie, porzeczki oraz wiązy.

Zwalczanie poprzez opryski wiosną.

Skorupiak jabłoniowy – Lepidosaphes ulmi

Dodaj komentarz