Szkodnik z rodziny Zwójkowatych – Tetricidae należącej do rzędu Lepidoptera – Motyle

Zimują gąsienice II lub III stadium larwalnego na korze drzew. Wiosną początkowo żerują na pąkach później na liściach i owocach. 2 pokolenia w ciągu roku.

Zwalczanie poprzez opryski wykonane przed kwitnieniem.adoxophyes_orana

Zwójka siatkóweczka – Adoxophyes orana

Dodaj komentarz